آموزش دوخت رومیزی سنتی توسط خانم کرمی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین.