آموزش هنر سوخت نگار پارچه و طرز درست کردن یک رومیزی زیبا توسط خانم رحمانی در برنامه ائویمیز از شبکه آذربایجان غربی.