آموزش نگهداری و تکثیر گل پپرومیا توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر