نکاتی درباره نگهداری و پرورش گل کالانکوا توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر