ترانه زیبای سامی یوسف به نام "حمزیا" از آلبوم برکت .