از روزهای قبل از پیروزی انقلاب سازها برای جشن بزرگ پیروزی کوک شد. گفتگو با جمشید جم، رضا رویگری، اسفندیار قره باغی خواننده های سرودهای خاطره انگیر انقلاب را در این گزارش ببینید.