محمد تقی یک جوان ۱۷ ساله است که در ۳ سالگی پدرش را از دست داده است. او در ۱۰ سالگی شروع به حفظ قرآن کرده است و در ۱۱ سالگی موفق به پایان حفظ قرآن شده است. او با روزی ۱۲ ساعت تلاوت قرآن موفق شده است که جوری قرآن را از بر کند که برای مثال اگر شما به او بگویید صفحه ۳۴۳ قرآن {قرآن عثمان طه} را تلاوت کن بدون وق برایتان با صوتی بسیار زیبا تلاوت میکند.یا اگر به او بگویید که آیه ۴۳۱ قرآن را تلاوت کن بدون وقفه تلاوت میکند. نکته جالب این است که او میتواند خط اول هر صفحه از قرآن(برای مثال ابتدا صفحه ۴۳۲ را میخواند