کلیپی از زنان داوطلب که برای پیوستن به ارتش نام نویسی کرده‌اند، گردان 145 پیاده نظامی ارتش سوریه را تشکیل خواهند داد. این سربازان زن در شهر بنی یاس در استان طرطوس گشت‌زنی خواهند کرد.