همه افراد ممکن است در معرض خطر ابتلا به ایدز باشند خودمراقبتی و آزمایش اچ آوی وی دو عامل موثر در پیشگیری از ایدز .