آموزش تهیه دسر عربی توسط خانم وکیلی در بخش آشپزی برنامه مهربانو از شبکه قم.