قسمت دوم آموزش دوخت یک مدل کیف چرم توسط خانم داورپناه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس