نیروهای تروریست داعش که تجربه زیادی در جنگ ها و استفاده از ابزارآلات نظامی ندارند در برخی مواقع قربانی این بی تجربگی ها می شوند. این فیلم مجموعه ای از استفاده ناشیانه از اسلحه و مهمات را توسط داعش نشان می دهد.