آموزش بافت حلقه آستین و یقه توسط خانم زینعلی در بخش هنری برنامه مهربانو از شبکه قم