حامد ولیزاده قاری ارومیه ای کشور با این تلاوت فنی و زیبا، رتبه نخست سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کشور را از آن خود کرد.