عروسی‌های ایرانی در گذر زمان در حال تغییر و تحول بسیار است و روز به روز مسائل جدیدی مد می‌شود که پس از مدت کوتاهی تبدیل به ضروریات مراسم‌های عروسی می‌شود.