روش نگهداری و تکثیر گیاه قاشقی با حضور خانم اویزکن در بخش هنری برنامه آلاچیق از شبکه اشراق