دل همه دوباره پر زده، شفای ما غباره مرقده، شکر خدا یه عمره نوکرت، کبوتر مقیم مشهده، عشق شما شفا، رفیق بی ریا، به خدا هر چی دارم، مال امام رضا ... مداحی حاج حسین سیب سرخی به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام