روغن بادام تلخ برای رفع خشکی پوست و جلوگیری از چروک شدن صورت مفید است. بقیه خواص روغن بادام تلخ را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.