عناب باعث کاهش فشار خون می شود و خطر بیماری های قلبی و سکته مغزی را پایین می آورد. بقیه خواص عناب را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.