آموزش تکنیک پتینه ورق طلا توسط خانم حسنی در بخش هنری برنامه زندگی زیباست از شبکه کرمان.