مستندی جذاب از مراسم عزاداری عاشورا در نقاط مختلف تهران از میدان تجریش گرفته تا بازار تهران و شرق و غرب تهران