نماهنگی حماسی وَداعاً یا صَدیقی (ای سلطان ادب) با صدای میثم مطیعی ،صَدیقیَ الأبَدی ... وَداعاً یا عَضُدِی / یا رُکنی فی الشَّدَدِ ..عباسُ یا سَندِی / خداحافظ ای دوست همیشگی من و ای یار و یاور من/ خداحافظ ای تکیه گاه من در سختی ها و ای پشتیبان من/ ...