میدونم بدم میدونم که نمی کنی ردم/ ولی اومدم دوباره در خونتو زدم/ مادرم خونده تو گوشم که فقط من تو رو دارم ... شور حاج محمود کریمی در شب چهارم محرم (شب چهارم محرم 1394 - هیئت رایه العباس تهران)