اسطوخودوس جهت رفع بی خوابی، اضطراب و سر درد های عصبی مفید است. بقیه خواص اسطوخودوس را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.