اگه بره سرم رو نیزه ها/ فدا سر تموم بچه ها/ پاشو برو عزیز برادرم/ کسی نره به سمت خیمه ها ... زمینه زیبای حاج محمود کریمی از زبانحال قمر منیر بنی هاشم (شب تاسوعای 1393 - هیئت رایه العباس چیذر)