یا حسین به یاد حرمتم هر طپش/ پرچم رو گنبد حرکتش/ خدا الهی بده برکتش ... شور زیبای کربلایی جواد مقدم (شب هفتم محرم 1393 - هیئت خادم الرضا قم)