طرز نگهداری و تکثیر گل شفلرا در برنامه آلاچیق شبکه اترک خراسان شمالی .