آموزش میوه آرایی با هویج و خیار توسط خانم نادری در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس