توضیحاتی در مورد ناباروری و علل این بیماری در زوج ها با حضور خانم دکتر درویش زاده در بخش پزشکی برنامه خانواده از شبکه یک سیما