نبرد یک ساعته شیر و گاومیش در پارک ملی زامبیا، پایانی باورنکردنی داشت.