آموزش جواهر دوزی با قیطان و سنگ های تزئینی روی لباس با حضور خانم امیریان در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما