عرق شاطره خاصیت ضد عفونی کننده داره و برطرف کننده آفت دهان است. بقیه خواص عرق شاطره را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.