آموزش پتینه روی اجسام توسط خانم عقابی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم