آموزش تراشه بافی، توسط خانم گلستانی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اترک خراسان شمالی.