آموزش چند مدل طرح دوخت کاربردی برای انواع کیف چرم با حضور خانم خوش صحبت در بخش هنری برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما