کلیپ شهدای غواص پیشکش به 175 شهید مظلوم کربلای چهار؛ پخش شده در برنامه ماه عسل