آموزش رومیزی ستاره شکل توسط خانم سلیمانی در بخش هنری برنامه تا همیشه زندگی از شبکه افلاک