آموزش روسری سه گوش توسط خانم نعیمی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اترک خراسان شمالی.