آموزش دوخت کیف چرم با یک الگو با حضور خانم قاصدی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم