آموزش دوخت یک نمونه گل فانتزی در هنر سرمه دوزی توسط خانم مصلی نژاد در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس