پر کشیده نور ایمان، در میان جمع یاران، شهر مارا کرده آذین، شور جشن نیمه شعبان... نماهنگ «اشتیاق» با صدای حسین حقیقی و امید روشن‌بین به مناسبت جشن نیمه شعبان.