تخم مرغ بیشتر ویتامین های مورد نیاز بدن به جز ویتامین سی را دارد ...