نماهنگ شاد چلچله با صدای علیرضا افتخاری همراه با تصاویر زیبا از مسجد مقدس جمکران، ای غایب از این محضر از مات سلام الله/وی از همه حاضرتر از مات سلام الله/ای نور پسندیده وی سرمه هر دیده/احسنت زهی منظر از مات سلام الله ...