نوشیدن دم کرده گل همیشه بهار تصفیه کننده خون است و اختلالات کبدی را رفع می کند ...