روش تکثیر و نگهداری از گل بامبو در برنامه آلاچیق شبکه اترک خراسان شمالی.