تو آمدی در اوج غمهام صدات کردم، آنجا بودی بدون تو معنای عمر چیست وقتی ندانم اسراری از غیب خواهم رضای تو،جانم فدای تو دلم می خواد، که باشم با تو... نماهنگ زیبای "به سویم آمدی" با صدای سامی یوسف در وصف حضرت محمد (ص)