انیمیشن طنز دیدنی داش سیا که در این قسمت به سرقت از منزل داش سیا می پردازد.