راهکار طب اسلامی در درمان زگیل از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی