راهکار طب سنتی در درمان انواع تب از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی