راهکار طب اسلامی برای از بین بردن زردی صورت و باز شدن پوست آن از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی